สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02 323 2110 วัน เวลา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565