กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com https://dft.thaijobjob.com/