สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา

ผู้สนใจและมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 18.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 20.00 – จ.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์