วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)