สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 074-252501
E-mail : si4 ops@moc.go.th
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ