โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 – 16.00 นาฬิกา ( ในวันและเวลาราชการ ) โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 9236