เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2182-4195-7 ต่อ 165