ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

การสมัคร
สมัครได้ที่ Google form รับสมัครงาน ของศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถ Scan QR code ได้ที่ท้ายประกาศ