ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เลขที่ 142 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-5312-2340 ต่อ 26