ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 565 8467
โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (https://rdpscc.rtaf.mi.th) รายละเอียดประสานได้ที่ ร้อยเอก ประสงค์ คุณกำจร นายทหารกำลังพล แผนกธุรการและกำลังพลกองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9231 1972