ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยปิดรับเอกสารการสมัครในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.