ศาลจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดสงขลา ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ของศาลจังหวัดสงขลา http://www.sktc.coj.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7432 1353 ต่อ 130