กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://pcd.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ