โรงพยาบาลเบตง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเบตง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น.) (ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.)