โรงพยาบาลบันนังสตา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก กรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานการจัดการ งานการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันนังสตา
*ระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.50 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
*หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7328-9142 ต่อ 143