มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ 3 อัตรา

**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://job.yru.ac.th