โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
*ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
*ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา