สำนักงาน ทสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 19/4 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ *โทรศัพท์ 055-411056
*ตั้งแต่ 2-9 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
*โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อเอกสาร http://uttaradit.mnre.go.th/th/information