สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ 125 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
*ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2565 (ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.) (เว้นวันหยุดราชการ)
*สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 055 817729 กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร
**หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสากลนิยม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการรับสมัครเข้ารับการสรรหาดังกล่าว และสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย