สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และหน่วยบริการเจ้าของตำแหน่ง
*ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 – วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ