สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
*ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.