สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตามเวลาราชการ