โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์= ข่าวรับสมัครงาน = การรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
  • โดยเปิดรับสมัครฯจากเดิม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขยายระยะเวลาเป็นตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565