ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ตึกอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 152 หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 0-4595-9681 ต่อ 118