ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล รับสมัครลูกจ้างโครงการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 750 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 045-953-197