เทศบาลตำบลนาเยีย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาเยีย
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 0 – 4530 – 6112