ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างจ้างบริการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วันเวลาและสถานที่ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เลขที่ 45 ถนนสถลมาร์ค ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร. (045) 251 267-9 ต่อ 220 (ทางไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.45 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.