สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ทาง http://ejob.phoubon.in.th/ http://ejob.phoubon.in.th/ ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565