เทศบาลตำบลบุ่งไหม รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-953-384