การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้าง 208 อัตรา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ

 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา
 2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา
 3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ

 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 22 อัตรา
 2. ผู้ช่วยช่าง 23 อัตรา
 3. ผู้ช่วยบัญชี 6 อัตรา
 4. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
 5. ผู้ช่วยพัสดุ 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์

 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 25 อัตรา
 2. ผู้ช่วยช่าง 15 อัตรา
 3. ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา
 4. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

กฟฉ.1 : https://cutt.ly/OHWNyF6
กฟฉ.2 : https://cutt.ly/cHWNpSY
กฟฉ.3 : https://cutt.ly/hHWNfad
รับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565