โรงพยาบาลบุณฑริก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา เงินเดือน 8,960 บาท

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุณฑริก
*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ