โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ อาคารศรีปทุม 1 ชั้น 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.