แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ประกาศแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 1. ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย-หญิง)
  ค่าตอบแทน วันละ 377.85 บาท
 • งานสารบรรณ 2 อัตรา
 • ศูนย์บริการบริการประชาชน 1 อัตรา
 • งานวางแผน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  (1) ได้รับวุฒิการศึกษาทางสายอาชีพไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  (2) ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 5 อัตรา (เพศชาย)
  ค่าตอบแทน วันละ 377.85 บาท
  สังกัด แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ดังนี้
 • หมวดทางหลวงหัวเรือ 1 อัตรา
 • หมวดทางหลวงหนองไฮ 2 อัตรา
 • หมวดทางหลวงม่วงสามสิบ 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  (1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  (2) ผ่านการเกณฑ์ทหาร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
*ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ