เทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ