โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา

วัน เวลา และการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.huaiyothospital.go.th หัวข้อ “ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)