โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารพัสดุชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหาดสำราญ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-208838 – 118 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ