วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ