เทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้าง 40 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-2711733 ในวันและเวลาราชการ