เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครพนักงานจ้าง 36 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครและให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (อาคารหลังใหม่)
ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5554-7449 ต่อ 514