สำนักงานทางหลวงที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
*ตั้งแต่วันวันที่ 17-23 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ