โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ โรงพยาบาลแม่สอดโดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ