โรงเรียนอนุบาลสตูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.