เทศบาลเมืองสตูล รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสตูล
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ