สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ถึง วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เลขที่ 145 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โทร 0 7471 1039