โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 12 – 24 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ