สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ