เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชิงทะเล ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7632-4440 ต่อ213 หรือทางเว็บไซต์ http://www.cherngtalaymuni.go.th/index.php