มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

*ผู้ประสงค์สมัคร สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
*ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565