องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 12 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.phuketpao.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565 ในวันและ เวลาราชการ ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 0104