โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ